Valmennukset

Kuvituskuva

Valmennuksissa tuotetaan  kainuulaisiin yrityksiin etätyön asiantuntijoita sekä luodaan parhaita käytänteitä tuottavuuden tehostamiseksi.

Valmennuspaketit (moduulit)

Hankkeen valmennusten esittelyvideo, kesto 3 min: https://youtu.be/DdOHMDGTJKc

PIKA Pirkanmaa hankkeen valmennusten koulutusvideot katsottavissa tästä!

**********

Valmennuspaketit on suunnattu kolmelle kohderyhmälle: yritysten johto ja esihenkilöt, yritysten henkilöstö ja työntekijät sekä etäteknologia-asioista kiinnostuneet. Valmennuksissa on myös kaikille yhteisiä kokonaisuuksia eli lähipäiviä.

Valmennuspaketit eli moduulit on suunniteltu siten, että niistä voit valita kiinnostavimmat moduulit joustavasti oman osaamistarpeesi mukaisesti. Valmennuksissa perehdytään ja hyödynnetään etä- ja hybridityöhön soveltuvia digityövälineitä ja -menetelmiä. Valmennukset toteutetaan pääosin keskiviikkoisin, työhyvinvointisarja torstaisin.

Etäteknologiaa ja digitietoutta on mukana useassa moduulissa, koska etätyö perustuu digitaalisuuteen ja erilaisten laitteiden ja sovellusten käyttämiseen. Näin ollen teknologia kietoutuu luontevasti mukaan valmennuksiin.

Maksuttomat valmennukset

Hankkeeseen osallistumisesta ei veloiteta yritykseltä mitään. Ainoa yrityksen panostus on hankkeen toimenpiteisiin eli työpajoihin ja valmennuksiin kuluva aika. Valmennuksista voi rakentaa itselleen sopivan kokonaisuuden ja valita mieleiset moduulit eli valmennuspaketit ja/sekä webinaarisarjat. Osallistumiseen voi kulua  puolen vuoden aikana esim. 2 -16 työpäivää maaliskuun loppuun 2023 mennessä, riippuen siitä millaisen valmennuspolun haluaa  itselleen rakentaa.

Puolen vuoden valmennuskokonaisuus muodostuu kahdeksasta (8) moduulista, joista kaksi toteutetaan webinaarisarjana. Kuudessa valmennusmoduulissa yhteen teemaan syvennytään intensiivisesti noin neljän viikon ajan, kerran viikossa etänä verkossa noin kolme tuntia kerrallaan. Aina ensimmäinen teemaan liittyvä valmennus on lähipäivä Kajaanin ammattikorkeakoululla, pl. webinaarisarjat.

Lisäksi  järjestetään kaksi webinaarisarjaa, joista elokuussa alkaa työhyvinvoinnin Jaksa hyvin! -webinaarisarja. Toinen webinaarisarja käsittelee etäteknologia-asioita ja sen aloitusajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

PIKA Kainuun valmennusten lisäksi sinulla on mahdollista päästä etävierailemaan myös TAMKin toteuttamissa valmennuksissa.

Valmennuspakettien luentomateriaalit jäävät verkkoon saataville. Tallenteet ovat katsottavissa kahden viikon ajan valmennusteeman päättymisestä.

Muutokset mahdollisia. Kevään valmennukset lisätään sivulle lokakuulla, malta vielä hetki, kiitos!

Miksi mukaan etätyön kehittämisen valmennuksiin?

Maksuttomilla valmennuksilla:

  • vahvistetaan yrityksen henkilöstön etätyötaitoja ja digitaalista osaamista
  • tuetaan yrityksen johdon ja esihenkilöiden johtamistaitoja
  • saadaan käsitys siitä, miten teknologia tukee etätyöskentelyä
  • saadaan vinkkejä työhyvinvoinnin kehittämiseen etätyöskentelyssä
  • yrityksen valmius rekrytoida etätyöhön työntekijä madaltuu
  • tuetaan yrityskulttuurin muutosta ja yrityksen vetovoimaisuuden kasvamista.

Yrityksen tärkein pääoma on henkilöstö, siksi kannattaa tukea johdon ja henkilöstön jatkuvaa oppimista maksuttomilla etätyöskentelyä vahvistavilla valmennuksilla.

ILMOITTAUDU mukaan valmennuksiin!

Miten yritys pääsee mukaan valmennuksiin?

Valmennuksiin osallistuminen kerryttää yritykselle de minimis -tukea. Selvitä onko yrityksessä saatu kahtena edellisenä vuotena kehittämistukea. Mikäli 200 000 euron raja ei täyty, niin hankkeen valmennuksiin osallistuminen on mahdollista.

Täyttäkää yrityksessänne de minimis tuki-ilmoituslomake ja palauttakaa se 31.8.22 mennessä allekirjoitettuna projektipäällikölle. DM-tuki-ilmoitus toimii yritykseltä vahvistuksena hankkeeseen ja erityisesti valmennuksiin osallistumisesta. Eli ilmoitus yritykseltä on yrityksen varmistus hankkeeseen osallistumisesta ja valmennuspaikan saamisesta. Lataa lomake painamalla kuvaa:

Kuvituskuva
Paina tästä ja lataa lomake. Täytä lomake ja palauta projekti-päällikölle. Kuva: Pixabay

Vertaisoppiminen valmennuksissa

Yrityksille avautuu valmennuksissa hyvä tilaisuus päästä kuulemaan muiden mikro- tai pk-yritysten edustajien ajatuksia hankkeen teemojen (digitaaliset työvälineet / itseohjautuvuus / etätyöskentelyn ohjaaminen, johtaminen sekä kehittäminen) ympäriltä. Yrityksen aktiivisuus määrittää sen, kuinka paljon vuorovaikutusta tämän ja muiden osallistujayritysten tai henkilöstön välille muodostuu. Mitä enemmän ristipölytystä, sitä tehokkaampaa on myös uuden omaksuminen ja oppiminen. Tiedot ja osaaminen karttuvat valmennuksissa, mutta myös muiden vertaisyritysten kokemusten peilaaminen oman yrityksen toimintaan syventää osaamista.

Sivu päivitetty 13.4.23