Digitaalisen osaamisen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa ja palveluissa Kainuussa

Koulutukset ovat alkaneet!

Digitaalisen ja teknologisen osaamisen kehittäminen (8 op) -koulutuksen ensimmäinen osio alkoi tammikuussa 2018 ->
1. Digitaalisen ja teknologisen hoitotyön toteutus (3 op)

Read More

Hanke loppuu mutta ei poistu!

Hankkeen toimenpiteet jäävät elämään ja siitä kiitos kaikille mukana olleille toimijoille ja yhteistyökumppaneille.

Read More

Seuraa hanketta

Hankkeen tapahtumia voi seurata täältä blogista tai hankkeen facebook-sivuilta: https://www.facebook.com/DIGIOShanke

Read More

Muutosjohtaminen on viestintää –seminaari

Aika: Ti 30.4.2019 klo 8.30–14.45
Paikka: Kajaanin ammattikorkeakoulu, Ketunpolku 4, taito 2 auditorio.
Tavoite: Seminaarin tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien johtajien viestintä- ja vuorovaikutusosaamista muutoksen johtamisessa.

Sisältö:
 klo 8.30 Aamukahvit
 9 – 9.10 Tervetulosanat / Digios hankkeen projektipäällikkö Kirsi Moisanen ja YAMK opiskelija Maarit Nikula
 9.10 – 10.40 Miten muutoksesta puhutaan ymmärrettävästi / FT, yliopistonopettaja Mitra Raappana
 10.40 – 10.50 Tauko
 10.50 – 12.20 Muutosjohtaminen ja viestinnän tärkeys / Kauffman Agency Helsingin toimitusjohtaja Petra Jäntti
 12.20 – 13.15 Lounas
 13.15 – 14.30 Mitä digimurros edellyttää johtamiselta ja viestinnältä organisaatiossa? / TT, KTM Minna Komulainen
 14.30 Seminaarin päätössanat / Hankkeen asiantuntija Anitta Juntunen

Muutosjohtamisen seminaari on jatkoa palvelut digitalisoituvat –miten johtaa muutosta seminaarille. Seminaariin voi osallistua vaikka ei olisi osallistunut aiempaan seminaariin. Luennoitsijat ovat alansa ammattilaisia.

Osallistumismaksu: Koulutus on osallistujille maksuton.
Ilmoittautuminen: Kainuun soten työntekijät koulutuskalenterin kautta.
Muut osallistujat: https://link.webropolsurveys.com/S/9BC55698FA91EFB0

<esite>

Palvelut digitalisoituvat –miten johtaa muutosta? – Seminaari

Aika: To 21.2.2019 klo 8.30 – 15.00
Paikka: Kajaanin ammattikorkeakoulu, Taito 2 auditorio, Ketunpolku 4, Kajaani
Tavoite: Tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien johtajien, työntekijöiden ja opettajien ymmärrystä palvelujen digitalisoitumisesta sekä tukea heidän valmiuksiaan kohdata muuttuva toimintaympäristö ja johtaa muutosta.

Sisältö

Toni Auvinen, Pohjois-Savon maakunta- ja soteuudistuksen ICT- ja digijohtaja, muutoskonsultointi yrittäjä ja Keynote-puhuja, Julkisten palvelujen digitalisoituminen ja muut toimintaympäristön muutokset

Hanna Norlund, ICT-hankejohtaja SoteDigi, Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisoituminen ja muutoksen johtaminen

Piritta Hiltunen, Johtava konsultti, Salivirta & Partners, Asiakaskokemuksen johtaminen muutoksessa

Jaana Koivunen ja Marjo Kemppainen, Kainuun sote, Case: digitaalisten palvelujen kehittäminen

Seminaari on osallistujille maksuton

Ilmoittautuminen:

Kainuun soten työntekijät koulutuskalenterin kautta.
Muut osallistujat http://bit.ly/palvelutdigitalisoituvat-seminaari
(tai https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5305041&sid=4I7rmsi2L8)

>esite<

Muutosvalmennuksen lähipäivä 21.3.2019

Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketjuun osallistuvan henkilökunnan muutosvalmennuksen lähipäivä 21.3.2019

Aika: To 21.3.2019 klo 8.30 – 15.00

Paikka: Kajaanin ammattikorkeakoulu taito 2, Ketunpolku 4, luokka TA21L146

Tavoite: Osallistujien orientoituminen ja valmentaminen oman työnsä ja toimintatapojensa kehittämiseen pitkäaikaissairaiden hoito- ja palveluketjun digitalisoituessa.

Sisältö
 Onnistunut muutosprosessi digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöönotossa
o muutosprosessin hallittu ja suunnitelmallinen läpivienti
o muutoksen tavoitteiden kirkastaminen
o muutosprosessin riskien ja mahdollisuuksien ennakointi
o kriittisten menestystekijöiden tunnistaminen
 Osaamisen kehittyminen muutosprosessissa
 Esimerkkejä Omasoten ja chatin käyttöönotosta
 Työpaja

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa 1 opintopisteen muutosvalmennuksen koulutuskokonaisuus osallistumalla koulutuspäivään ja tekemällä itsenäisen opiskelun tehtävän (tehtävä ohjeistetaan osallistujille koulutuspäivässä).

Osallistumismaksu Koulutus on osallistujille maksuton.

Ilmoittautuminen Kainuun soten työntekijät koulutuskalenterin kautta.

<koulutusesite>