Monthly Archives: marraskuu 2017

Future Care 2017 -tapahtumassa kuultua

Uusista sote-palveluista 45% epäonnistuu henkilökunnan vastustuksen vuoksi, kerrottiin Future Care 2017 –tapahtumassa Helsingissä 26.10. Epäonnistuminen tässä yhteydessä ei tarkoita, että palvelu jää tyystin ottamatta käyttöön, vaan että palvelu otetaan käyttöön vain osittain tai palvelu on vajaakäytössä.

Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa – hankkeessa (COPE-hanke 2016-2019, toteuttajina THL, Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Laurea amk) selvitellään mm. ammattilaisten ja kansalaisten tarvitsemaa tukea sähköisten palvelujen käyttöönotossa. Hankkeessa haastateltiin 2943 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista ja 472 esimiestä 14 organisaatiosta sähköisiin palveluihin liittyvistä odotuksista.

Tulokset ovat vielä raportointivaiheessa, mutta ennakkotietoa niistä on jo saatavissa. Ammattilaisilla oli positiivisia odotuksia siitä, miten sähköiset palvelut tehostavat heidän työtään: asiakkaiden esitiedot tulevat sujuvasti näkyville, puhelut vähenevät, asiakkaiden ohjaus ja seuranta sekä viestintä asiakkaiden kanssa helpottuvat, yhteistyö asiakkaiden kanssa sujuvoituu, asiakas hallitsee oman hoitoprosessinsa paremmin ja saa nopeammin hoitoa ja palvelua.

Ammattilaisilla oli myös kielteisiä ja epäileviä odotuksia sähköisistä palveluista: 1/3 haastatelluista uskoi, että puolet heidän asiakkaistaan ei halua käyttää tai kykene käyttämään sähköisiä palveluja. Uusien palvelujen käyttöönottoon ajateltiin liittyvän muutosvastarintaa ja haasteita, erityisesti tarvitaan aikaa uuden opetteluun. Sähköisten palvelujen sopivuutta epäiltiin ja kysyttiin, miten käy potilaan hoidon arvion, kun potilasta ei näe? Epäiltiin, että kun asiakkaiden kohtaamiset vähenevät, ongelmatilanteet syvenevät. Tekniset ongelmat ja tekniikan toimintavarmuus herättivät epäilyjä ja ammattilaisilla oli jo kokemus, että tietokonetyö rasittaa työntekijöitä. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna terveydenhoitajat suhtautuivat myönteisimmin sähköisiin palveluihin.

Ammattilaiset tarvitsevat tukea ja koulutusta sähköisten palvelujen käyttöönottoon. Kainuussa Digios-hanke on asian ytimessä.

Anitta Juntunen