Monthly Archives: heinäkuu 2017

Facebook kuulumiset ja julkaisut

DIGIOS-hanke

Digios-hankkeen lähtökohtana on tarve kehittää digitaalista ja teknologiaosaamista kainuulaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Digitalisaation ja teknologia muuttavat julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleja ja haastavat henkilöstön osaamista ja sen kehittämistä. Hankkeen tavoitteena on varmistaa riittävä digitaalinen ja teknologiaosaaminen Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Kainuun ammattiopiston (KAO) sosiaali- ja terveysalan opettajille sekä Kainuun soten ja hoivayritysten työntekijöille. Tavoitteena on kehittää pitkäaikaissairaiden asiakkaiden palvelujen asiakaslähtöisyyttä, sujuvuutta, vaikuttavuutta ja tehokkuutta uudistamalla hoito- ja palveluketju digitalisaatiota hyödyntäväksi. Hankkeessa kehitetään henkilöstön osaamista koulutusten, opetussisältöjen uudistamisen, digitalisaatio- ja teknologiaosaamiseen painottuvan koulutuspolun ja opetuksellisten demolaitteiden kehittämisen avulla.
DIGIOS-hanke
DIGIOS-hanke2 years ago
Hanke loppuu mutta ei poistu!

Hankkeen toimenpiteet jäävät elämään ja siitä kiitos kaikille mukana olleille toimijoille ja yhteistyökumppaneille. Kaksi vuotta meni äkkiä ja tästä on hyvä jatkaa.
DIGIOS-hanke
DIGIOS-hanke2 years ago
Mitä digimurros edellyttää johtamiselta ja viestinnältä organisaatiossa? Puhujana Minna Komulainen
DIGIOS-hanke
DIGIOS-hanke2 years ago
Muutosjohtaminen ja viestinnän tärkeys / Petra Jäntti, Kaufman Agency.
DIGIOS-hanke
DIGIOS-hanke2 years ago
Muutosjohtaminen on viestintää -seminaari käynnistyi Mitra Raappanan osuudella: Miten muutoksesta puhutaan ymmärrettävästi.
DIGIOS-hanke
DIGIOS-hanke2 years ago
" Muutosvastarinta on digitaalisessa maailmassa vaarallista; omiin turvallisiin toimintatapoihin on helppo nojata, mutta silloin kyydistä putoaminen tapahtuu todella helposti. Kaikkea ei tarvitse tietää eikä osata, se ei ole mahdollistakaan. Uutta pitää kuitenkin olla valmis kokeilemaan ja niille on annettava mahdollisuus. "

https://www.aboad.fi/blog/muutos-on-pysyvaa-miten-pysyn-mukana/?utm_source=facebook&utm_medium=ad&utm_campaign=blog&utm_content=muutos