Author Archives: jukkakinnunen

Muutosjohtaminen on viestintää –seminaari

Aika: Ti 30.4.2019 klo 8.30–14.45
Paikka: Kajaanin ammattikorkeakoulu, Ketunpolku 4, taito 2 auditorio.
Tavoite: Seminaarin tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien johtajien viestintä- ja vuorovaikutusosaamista muutoksen johtamisessa.

Sisältö:
 klo 8.30 Aamukahvit
 9 – 9.10 Tervetulosanat / Digios hankkeen projektipäällikkö Kirsi Moisanen ja YAMK opiskelija Maarit Nikula
 9.10 – 10.40 Miten muutoksesta puhutaan ymmärrettävästi / FT, yliopistonopettaja Mitra Raappana
 10.40 – 10.50 Tauko
 10.50 – 12.20 Muutosjohtaminen ja viestinnän tärkeys / Kauffman Agency Helsingin toimitusjohtaja Petra Jäntti
 12.20 – 13.15 Lounas
 13.15 – 14.30 Mitä digimurros edellyttää johtamiselta ja viestinnältä organisaatiossa? / TT, KTM Minna Komulainen
 14.30 Seminaarin päätössanat / Hankkeen asiantuntija Anitta Juntunen

Muutosjohtamisen seminaari on jatkoa palvelut digitalisoituvat –miten johtaa muutosta seminaarille. Seminaariin voi osallistua vaikka ei olisi osallistunut aiempaan seminaariin. Luennoitsijat ovat alansa ammattilaisia.

Osallistumismaksu: Koulutus on osallistujille maksuton.
Ilmoittautuminen: Kainuun soten työntekijät koulutuskalenterin kautta.
Muut osallistujat: https://link.webropolsurveys.com/S/9BC55698FA91EFB0

<esite>

Palvelut digitalisoituvat –miten johtaa muutosta? – Seminaari

Aika: To 21.2.2019 klo 8.30 – 15.00
Paikka: Kajaanin ammattikorkeakoulu, Taito 2 auditorio, Ketunpolku 4, Kajaani
Tavoite: Tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien johtajien, työntekijöiden ja opettajien ymmärrystä palvelujen digitalisoitumisesta sekä tukea heidän valmiuksiaan kohdata muuttuva toimintaympäristö ja johtaa muutosta.

Sisältö

Toni Auvinen, Pohjois-Savon maakunta- ja soteuudistuksen ICT- ja digijohtaja, muutoskonsultointi yrittäjä ja Keynote-puhuja, Julkisten palvelujen digitalisoituminen ja muut toimintaympäristön muutokset

Hanna Norlund, ICT-hankejohtaja SoteDigi, Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisoituminen ja muutoksen johtaminen

Piritta Hiltunen, Johtava konsultti, Salivirta & Partners, Asiakaskokemuksen johtaminen muutoksessa

Jaana Koivunen ja Marjo Kemppainen, Kainuun sote, Case: digitaalisten palvelujen kehittäminen

Seminaari on osallistujille maksuton

Ilmoittautuminen:

Kainuun soten työntekijät koulutuskalenterin kautta.
Muut osallistujat http://bit.ly/palvelutdigitalisoituvat-seminaari
(tai https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5305041&sid=4I7rmsi2L8)

>esite<

Muutosvalmennuksen lähipäivä 21.3.2019

Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketjuun osallistuvan henkilökunnan muutosvalmennuksen lähipäivä 21.3.2019

Aika: To 21.3.2019 klo 8.30 – 15.00

Paikka: Kajaanin ammattikorkeakoulu taito 2, Ketunpolku 4, luokka TA21L146

Tavoite: Osallistujien orientoituminen ja valmentaminen oman työnsä ja toimintatapojensa kehittämiseen pitkäaikaissairaiden hoito- ja palveluketjun digitalisoituessa.

Sisältö
 Onnistunut muutosprosessi digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöönotossa
o muutosprosessin hallittu ja suunnitelmallinen läpivienti
o muutoksen tavoitteiden kirkastaminen
o muutosprosessin riskien ja mahdollisuuksien ennakointi
o kriittisten menestystekijöiden tunnistaminen
 Osaamisen kehittyminen muutosprosessissa
 Esimerkkejä Omasoten ja chatin käyttöönotosta
 Työpaja

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa 1 opintopisteen muutosvalmennuksen koulutuskokonaisuus osallistumalla koulutuspäivään ja tekemällä itsenäisen opiskelun tehtävän (tehtävä ohjeistetaan osallistujille koulutuspäivässä).

Osallistumismaksu Koulutus on osallistujille maksuton.

Ilmoittautuminen Kainuun soten työntekijät koulutuskalenterin kautta.

<koulutusesite>