Esitteet ja julisteet

Hankkeen virallinen esite

Avoimet ovet 13.2.2019 klo 13 – 16

Koulutukset

Digitaalisen ja teknologisen osaamisen kehittäminen (8op), koostuu neljästä koulutusosiosta

Digitaalisen ja teknologisen hoitotyön toteutus (3op)

Vaikuttavuuden arvioinnin seminaari syksy 2018

Pitkäaikaissairauksien hoito- ja palveluprosessien vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi (2 op)

Neljäsivuinen esite (voidaan taittaa A5:ksi), sisältää sähköiset palvelut ja koulutukset

Sähköiset palvelut

Pilotissa kokeillaan chat-palvelua osana kansanterveyshoitajien palveluja