Digitaalisen osaamisen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa ja palveluissa Kainuussa

Koulutukset ovat alkaneet!

Digitaalisen ja teknologisen osaamisen kehittäminen (8 op) -koulutuksen ensimmäinen osio alkoi tammikuussa 2018 ->
1. Digitaalisen ja teknologisen hoitotyön toteutus (3 op)

Read More

Hanke loppuu mutta ei poistu!

Hankkeen toimenpiteet jäävät elämään ja siitä kiitos kaikille mukana olleille toimijoille ja yhteistyökumppaneille.

Read More

Seuraa hanketta

Hankkeen tapahtumia voi seurata täältä blogista tai hankkeen facebook-sivuilta: https://www.facebook.com/DIGIOShanke

Read More

Kotona tehtävät mittaukset

Jos asiakas tekee kotona esim. verenpaine tai verensokeri -mittauksia, hänellä on useampi tapa tallentaa mittaustulokset.

1. Kirjaa paperille mittaustulokset ja toimittaa tulokset hoitajalle.

2. Kainuun soten Omasote-palveluun voi kirjata kotimittauksia ja kun antaa hoitajalle luvan katsoa mittaustulokset hoitaja näkee ne suoraan Omasote-palvelusta. (omasote.kainuu.fi)

3. Esim. verensokerimittaukset voidaan siirtää automaattisesti pilvipalveluun.

Kainuun sotella on käytössä Diasend clinic kolmessa toimipisteessä eli Kajaanissa (keskussairaala), Suomussalmella (terveysasema) ja Kuhmossa (terveysasema). Diasend clinic mahdollistaa verensokerimittarin purkamisen hoitajan luona vastaanottokäynnillä.

Diasend personal on pilvipalvelu jonne asiakas voi itse siirtää verensokerin mittaustulokset suoraan mittalaitteesta. Tämä vaatii asiakkaalta tietokoneen ja nettiyhteyden. Diasend pilvipalvelu löytyy osoitteesta: https://diasend.com

Ohje Diasend Personalin käyttöön löytyy osoitteesta:
https://diasend.com//docs/quickguides/personal/A2035v10_QG_FI_diasend-personal.pdf

Tälläiset pilvipalvelut tulevat yleistymään kotimittauksissa. Tälle hetkellä ei vielä ole yhtä yhtenäistä pilvipalvelua, jonne kaikki erilaiset  mittaustulokset saataisiin.

Videolla asiakas kertoo Diasend pilvipalvelun käytöstä:

Future Care 2017 -tapahtumassa kuultua

Uusista sote-palveluista 45% epäonnistuu henkilökunnan vastustuksen vuoksi, kerrottiin Future Care 2017 –tapahtumassa Helsingissä 26.10. Epäonnistuminen tässä yhteydessä ei tarkoita, että palvelu jää tyystin ottamatta käyttöön, vaan että palvelu otetaan käyttöön vain osittain tai palvelu on vajaakäytössä.

Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa – hankkeessa (COPE-hanke 2016-2019, toteuttajina THL, Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Laurea amk) selvitellään mm. ammattilaisten ja kansalaisten tarvitsemaa tukea sähköisten palvelujen käyttöönotossa. Hankkeessa haastateltiin 2943 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista ja 472 esimiestä 14 organisaatiosta sähköisiin palveluihin liittyvistä odotuksista.

Tulokset ovat vielä raportointivaiheessa, mutta ennakkotietoa niistä on jo saatavissa. Ammattilaisilla oli positiivisia odotuksia siitä, miten sähköiset palvelut tehostavat heidän työtään: asiakkaiden esitiedot tulevat sujuvasti näkyville, puhelut vähenevät, asiakkaiden ohjaus ja seuranta sekä viestintä asiakkaiden kanssa helpottuvat, yhteistyö asiakkaiden kanssa sujuvoituu, asiakas hallitsee oman hoitoprosessinsa paremmin ja saa nopeammin hoitoa ja palvelua.

Ammattilaisilla oli myös kielteisiä ja epäileviä odotuksia sähköisistä palveluista: 1/3 haastatelluista uskoi, että puolet heidän asiakkaistaan ei halua käyttää tai kykene käyttämään sähköisiä palveluja. Uusien palvelujen käyttöönottoon ajateltiin liittyvän muutosvastarintaa ja haasteita, erityisesti tarvitaan aikaa uuden opetteluun. Sähköisten palvelujen sopivuutta epäiltiin ja kysyttiin, miten käy potilaan hoidon arvion, kun potilasta ei näe? Epäiltiin, että kun asiakkaiden kohtaamiset vähenevät, ongelmatilanteet syvenevät. Tekniset ongelmat ja tekniikan toimintavarmuus herättivät epäilyjä ja ammattilaisilla oli jo kokemus, että tietokonetyö rasittaa työntekijöitä. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna terveydenhoitajat suhtautuivat myönteisimmin sähköisiin palveluihin.

Ammattilaiset tarvitsevat tukea ja koulutusta sähköisten palvelujen käyttöönottoon. Kainuussa Digios-hanke on asian ytimessä.

Anitta Juntunen

Facebook kuulumiset ja julkaisut

DIGIOS-hanke

Digios-hankkeen lähtökohtana on tarve kehittää digitaalista ja teknologiaosaamista kainuulaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Digitalisaation ja teknologia muuttavat julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleja ja haastavat henkilöstön osaamista ja sen kehittämistä. Hankkeen tavoitteena on varmistaa riittävä digitaalinen ja teknologiaosaaminen Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Kainuun ammattiopiston (KAO) sosiaali- ja terveysalan opettajille sekä Kainuun soten ja hoivayritysten työntekijöille. Tavoitteena on kehittää pitkäaikaissairaiden asiakkaiden palvelujen asiakaslähtöisyyttä, sujuvuutta, vaikuttavuutta ja tehokkuutta uudistamalla hoito- ja palveluketju digitalisaatiota hyödyntäväksi. Hankkeessa kehitetään henkilöstön osaamista koulutusten, opetussisältöjen uudistamisen, digitalisaatio- ja teknologiaosaamiseen painottuvan koulutuspolun ja opetuksellisten demolaitteiden kehittämisen avulla.
DIGIOS-hanke
DIGIOS-hanke2 years ago
Hanke loppuu mutta ei poistu!

Hankkeen toimenpiteet jäävät elämään ja siitä kiitos kaikille mukana olleille toimijoille ja yhteistyökumppaneille. Kaksi vuotta meni äkkiä ja tästä on hyvä jatkaa.
DIGIOS-hanke
DIGIOS-hanke2 years ago
Mitä digimurros edellyttää johtamiselta ja viestinnältä organisaatiossa? Puhujana Minna Komulainen
DIGIOS-hanke
DIGIOS-hanke2 years ago
Muutosjohtaminen ja viestinnän tärkeys / Petra Jäntti, Kaufman Agency.
DIGIOS-hanke
DIGIOS-hanke2 years ago
Muutosjohtaminen on viestintää -seminaari käynnistyi Mitra Raappanan osuudella: Miten muutoksesta puhutaan ymmärrettävästi.
DIGIOS-hanke
DIGIOS-hanke2 years ago
" Muutosvastarinta on digitaalisessa maailmassa vaarallista; omiin turvallisiin toimintatapoihin on helppo nojata, mutta silloin kyydistä putoaminen tapahtuu todella helposti. Kaikkea ei tarvitse tietää eikä osata, se ei ole mahdollistakaan. Uutta pitää kuitenkin olla valmis kokeilemaan ja niille on annettava mahdollisuus. "

https://www.aboad.fi/blog/muutos-on-pysyvaa-miten-pysyn-mukana/?utm_source=facebook&utm_medium=ad&utm_campaign=blog&utm_content=muutos