Tag Archives: Riikka

Patsastellen kohti kevättä

Esiopetuksessa on neljä pilottipäiväkotia, joiden kanssa me esiopetuksen mentorit olemme tehneet tiivistä yhteistyötä. Olemme säännöllisesti kokoontuneet palaveriin ideoimaan ja jakamaan kokemuksia tvt-asioiden merkeissä. Lähdimme yhdessä suunnittelemaan loppuhuipennusta tälle vuodelle. Tavoitteena oli tehdä seikkailuhengessä näkyväksi se, mitä lapset ovat oppineet ja miten tieto- ja viestintätekniikkaa voi hyödyntää luontevasti esiopetuksessa. Tämän mietinnän tuloksena syntyi idea projektista nimeltä

Read More

Jaa tämä:

Iloa ja elämää

Olemme monessa päiväkodissa jo sellaisessa mukavassa tilanteessa, että opitut asiat ovat alkaneet jalostumaan ja tabletit ovat mukana monessa hienossa projektissa. Oppimispelien pelaaminen on vähentynyt, vaikka toki niillekin on aikansa ja paikkansa. Tableteista on tulossa, tavoitteen mukaisesti, työkaluja, jotka edesauttavat oppimista ja tuovat uusia ja erilaisia mahdollisuuksia oppimistapoihin. Monesti olen huomannut, että hienoimmat lopputulokset syntyvät silloin,

Read More

Jaa tämä:

Riikan blogi – valoa kohti

Näin yhdessä päiväkodissa julisteen, jossa luki: ”Voit viedä hevosen lähteelle, muttet pakottaa sitä juomaan.” Minusta tätä sanontaa voi aika hyvin soveltaa tvt-mentoreiden ja ryhmän opettajien yhteistyöhön. Mentori tuo mukanaan ideoita ja ajatuksia, miten tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan pedagogisesti käyttää ja hyödyntää, mutta se miten ideat lähtevät elämään ja jalostumaan arkipäivän toimintaan jää opettajan omalle vastuulle.

Read More

Jaa tämä:

Hyvää uutta vuotta 2016!!

Hyvää uutta vuotta!! Kevätkausi on pyörähtänyt käyntiin, vaikka se kevät tuntuukin hieman kaukaiselta ajatukselta täällä reippaan 30 asteen pakkasen keskellä. Ansaitut joululomat on pidetty ja on aika rakentaa uusia ideoita ja ajatuksia tulevalle kaudelle. Osa ajatuksista on jo syksyssä ja elämässä tämän hankkeen jälkeen. Mistä tukea ja apua TVT-asioihin esiopetuksessa, kun mentoreiden työ päättyy. Huoli

Read More

Jaa tämä:

Riikan kuulumisia

Joululaulut ovat alkaneet soida kaupoissa ja mieleen nousee ajatus, että mihin tämä syksy on mennyt. Toisaalta sehän kertoo vain sen, että tekemistä on riittänyt ja siksi viikot menevät vauhdilla eteenpäin. Harvassa työssä varmaan oppii näin paljon ja koko ajan uutta. Uusia ja hyviä sovelluksia ja käyttömahdollisuuksia tulee vastaan sellaisella tahdilla, ettei edes kaikkiin ehdi kunnolla

Read More

Jaa tämä:

Vauhtia ja mielenkiintoisia tilanteita

Mentorin työpäivät ovat mielenkiintoisia ja vaihtelevia. Pääpaino työssä on toki työskentely esiopetusryhmissä, mutta sen lisäksi työpäiviin kuuluu uusia laitteiden käyttöönottaminen ja käyttöönottokouluttaminen, palaverien vetäminen,  koulutuksiin osallistuminen, erilaisten ohjeiden laatiminen, oman toiminnan suunnittelu ja arviointi, yhteistyö eri tahojen kanssa, puhelinkonsultointi jne.  Ei käy elämä tylsäksi ja yksitoikkoiseksi. Ongelmanratkaisukykyäkin saa jatkuvasti kehittää, kun vastaan tulee uusia ja

Read More

Jaa tämä:

Riikan elokuu

Aloitin esiopetuksen tvt-mentorin tehtävät elokuun alusta. Ensimmäiset työpäivät menivät uuteen työtehtävään tutustuen, mitä kaikkea uutta ja jännittävää työni sisältääkään. Työparini, Emmi, aloitti työt elokuun puolivälissä ja yhteistyö on alkanut meidän välillä loistavasti. Jaoimme Emmin kanssa päiväkotien esiopetusryhmät molemmille lähipäiväkodeiksi ja omiin kymmeneen ryhmääni tein tutustumiskäynnit, jotta kasvot tulevat tutuiksi ja ihmiset tietävät kuka ja mikä

Read More

Jaa tämä: