Author Archives: Jukka

Mentorointia Nakertajassa

Kahden vuoden päätoiminen mentorointi vaihtui tuttuun luokanopettajan työhön. Toki mentorointi ei loppunut kokonaan vaan joka viides viikko toimin mentorina sijaisen hoitaessa luokanopettajan työn. Kaksi ensimmäistä mentorointiviikkoa on ollut Nakertajan koulussa. Kesällä valmistunut laajennus ja monet uudistukset myös vanhalla puolella ovat tuoneet lisähaasteita digiloikkaan mm. huonosti toimivan tai jopa toimimattoman intran suhteen. Onneksi alkuvaikeudet on nyt

Read More

Jaa tämä:

Yhteenveto mentoritoiminnasta

Yhteenveto mentoritoiminnasta   Kajaanin kaupunki palkkasi neljä mentoria perusopetukseen ja kaksi mentoria esiopetukseen lukuvuodeksi 2015 – 2016. Kajaani sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä hankerahoitusta mentoreiden palkkaamiseen. Lisäksi Opetushallitus on rahoittanut laitehankintaa.   Lukuvuoden 2016-2017 aikana alakoulun puolella jatkoi toimintaansa kaksi päätoimista mentoria, joilla on ollut ohjattavana 13 koulua, n. 130 opettajaa ja luokkaa, joissa on n.

Read More

Jaa tämä:

Kajaanin mentorimalli esillä

Kajaanissa TVT-mentorit ovat jatkaneet lähivalmennuksiaan eri puolilla kaupunkia jo toista lukuvuotta. Tutoropettajia on tulossa eri puolille Suomea. Kuntaliiton Leena Pöntynen kokosi tutoropettajamalleista ja niiden kokemuksista muistion. Olimme mukana kertomassa kokemuksiamme ja ajatuksiamme tutoropettajan toiminnasta. Muistio on kaikkien hyödynnettävissä. http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/kolumnit/blogi/tutor/Vinkkejä%20tutoropettajahankkeen%20kehittämiseen.pdf   Suomessa  pidettiin 18.1. maailman suurinta vanhempainiltaa. Sain tehtäväksi tulla kertomaan Kajaanin yhteiseen vanhempainiltaan Keskuskoululle perusopetuksen

Read More

Jaa tämä:

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 7.-8.12.2016

    Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät pidettiin Helsingin Messukeskuksessa 7.-8.12. Olimme valinneet etukäteen mielenkiintoisimmat aiheet. Seuraavassa muutamia aiheita, jotka herättivät ajatuksia.   Uuden OPS:in mukaiset TVT- ja some-taidot käytännössä Harto Pönkä   Lapsia tulee opettaa toimimaan somessa ja lapselle tulee harjoituttaa TVT-taitoja. Ei pidä olettaa, että oppijat osaavat itsenäisesti ilman erillistä ohjausta suorittaa oppimiskokonaisuuksia.   Taitojen

Read More

Jaa tämä:

OneNoten käyttö

OneNoten käyttäminen   Olemme jatkaneet OneNote-muistikirjasovelluksen käyttöönottoa alakoulun 2.-6.luokilla. OneNote on saanut opettajilta positiivisen vastaanoton. Uuden opetussuunnitelman edellyttämässä työskentelyn dokumentoinnissa OneNote on hyödyllinen esimerkiksi käsitöissä ja kuvataiteessa. Lähivalmennuspäivän aikana opettaja tekee luokan muistikirjan mentorin kanssa. Sen jälkeen sisältökirjastoon tehdään tehtäviä, jotka jaetaan oppilaille. Oppilas voi tehdä muistikirjan tehtäviä tietokoneella, tabletilla tai vaikka älypuhelimella. Opettaja voi seurata ja ohjata oppilaan työskentelyä

Read More

Jaa tämä:

Syksyn ensimmäiset mentoroinnit

Tervehdys! Ensimmäiset lähivalmennusviikot ovat työn täyteistä aikaa. Uusien ykkösluokkalaisten kanssa on otettu O365 -tilejä käyttöön. 2.-6.-luokille on luotu jokaiselle luokalle oma muistikirja OneNote –sovelluksella. Muistikirjoissa oma osa jokaiselle oppiaineelle ja muistikirjat on jaettu luokkaa opettaville opettajille. Opettajat ovat ottaneet kiinnostuneina uuden digitaalisen työkalun käyttöön. Meiltä on pyydetty ohjeita OneNoten käyttöön. Alla kaksi linkkiä ohjeisiin. Ohje

Read More

Jaa tämä:

Syksyn suunnittelua 2016

Syksyllä 2016 päätoimisina mentoreina jatkavat Olli Vatanen ja Jukka Sirviö. Anne Kallunki toimii oman toimen ohella Keskuskoulun mentorina.   Syksyn lähivalmennusten aiheena on OneNote-muistikirjan käyttöönotto luokilla 2.-6. 1.-luokkalaisilla otetaan käyttöön O365-tilit.   Viime vuoden aikana pääsimme hyvään vauhtiin tvt-laitteiden hyödyntämisessä osana opiskelua. Tämän pohjalta on hyvä jatkaa jo tuttujen opettajien ja oppilaiden kanssa työskentelyä. Syksyllä voimaanastunut

Read More

Jaa tämä: