Loistava juttu, jes!

Kuluneen syksyn aikana julkisuudessa on ollut useita mielipiteitä ja kirjoituksia koulujen uusista menetelmistä. Joissain niistä on esiintynyt hyvin vivahteikkaita ja myös kriittisiäkin näkemyksiä oppimisesta. Digitalisaatiosta on ollut kyse. Mitä omasta työstään kertoo Kajaanin perusopetuksen yläkoulun opettaja? Sitä kysyin Lehtikankaan koulun ja Keskuskoulun opettajilta, joiden kanssa on kokeiltu, testattu ja opeteltu käyttämään erilaisia O365 -työkaluja.

Muuttuneiden työtapojen hyötyjä ja haasteita
Äidinkieltä opettava Pirjo kertoi omien työtapojensa muuttuneet tänä syksynä huomattavasti käyttämällä O365-ohjelmistosta etenkin Teams-sovellusta. Aikaisemmin oppilaiden palauttamat ainekirjoitukset ruuhkauttivat työsähköpostia, töiden tulostaminen ja käsin korjaaminen oli työlästä, aikaa vievää, jopa uuvuttavaa. Nykyisin oppilaat palauttavat tehtävänsä sähköiseen oppimisympäristöön, jossa ope pystyy osoittamaan värikoodauksella (Word työpöytäversio) ja piirtokynällä (iPad) korjausta tarvitsevat kohdat. Varsinaisen tekstin oppilas korjaa itse.
– Lähdin kokeilemaan uusia työtapoja oman työni mielekkyyden vuoksi, helpottaisi ja olisi jotenkin järkevää. Lisäksi oppilaat tarvitsevat digitaitoja tulevaisuudessa. Paperilla ja kynällä on edelleen paikkansa, mutta esimerkiksi prosessikirjoittaminen on järkevää tehdä sähköisesti, jolloin tekstiä pystyy muokkaamaan. Tekstin korjaamisenkin pitää tapahtua järkevästi. Oppilaan korjatessa omaa tekstiään voin kommentoida työn etenemistä ja pääsemme ydinalueelle eli sisältöihin. En ole enää pelkästään korjausautomaatti. Odotan innolla, että näin tulee tapahtumaan.

Sovellus, jolla voisi tehdä sähköisiä kokeita, on herättänyt mielenkiintoa. Elina- ja Mira-ope ovat tehneet muun muassa historian, äidinkielen ja uskonnon kokeita Forms-ohjelmalla, jossa eri

oppilas korjaa itse

tehtävätyypeillä saa testeistä hyvinkin monipuolisia. Erityisesti luokittelu-tehtävätyyppiä kannattaa kokeilla. Paperin tulostaminen on jäänyt, käsityö vähentynyt ohjelman laskiessa pisteet ja näin entisistä rutiineista on vapautunut aikaa. OneNote muistikirja on visuaalisesti elävöittänyt oppiainetta, esimerkkinä uskonto, ja lisännyt mielekkyyttä sekä oppilaille että opettajille oppikirjan kaverina. Avoimen yhteistyötilan käyttäminen ryhmätöissä on helpottanut tehtävän ohjeistusta ja tulosten käsittelyä sekä monipuolistanut töiden sisältöä.

Uuden oppiminen ja uusien sovellusten käytön opettaminen oppilaille on tuntunut vaativalta, mutta samalla myös palkitsevalta.
– Olen oppinut käyttämään välineitä ja osaan opettaa. Olen joutunut miettimään omaa työtäni, miten hyödyntää eri tilanteissa eri ohjelmia tarkoituksenmukaisesti ja järkevästi. Työhöni on tullut potkua, yhteistyö on levinnyt yli ainerajojen. Esimerkkinä kaikkien 8-luokkien historian tehtävä yhdistettynä äidinkieleen. Kuvan ja videon käyttö on potkinut sisältöä peda edellä. Se on ollut loistava juttu!

Kaikki ei heti onnistu täydellisesti, virheitä sattuu, tarvitaan kertaamista, joka tuo sujuvuutta. Palkitsevaa on ollut työskentely kollegan kanssa yhdessä, jonka yleistymisessä olisi myös mahdollisuuksia. Tuki on tarpeellista. Uusien ohjelmien käytön opettelu alusta alkaen on ollut nyt aikaa vievää, mutta ajan säästöä tulee myöhemmin. Koneiden ja verkon luotettavuus on myös askarruttanut. Laitteiden käytön lisääntyessä toivottiin luokkakohtaisia koneita.

Oppilaiden palautteita
Oppilaat ovat ottaneet aika sujuvasti uudet työkalut vastaan ja pääsääntöisesti oppilaat osaavat käyttää laitteita. Joskus on tullut pyyntö tehdä paperille. Osa oppilaista on kokenut, ettei sähköisiä kokeita ”voi tehdä”, kun vastaavasti moni ei muunlaisia enää haluaisikaan. Joillakin 9-luokkalaisilla asenne sähköisiin työkaluihin on ollut vähäisempää kuin 7-luokkalaisilla, joilla toiminta on sujuvampaa. Erityisesti jotkut 9-lk pojat ovat todenneet, että perinteinen kirjan ja vihkon käyttö ei houkuta nettimaailmaan, internetin käyttöä on vaikeaa itse kontrolloida. Lisäksi kaikilla ei ole mahdollisuutta tehdä kotitehtäviä kotona tietokoneella ja puhelinta ei vielä kovin usein mielletä oppimisen työvälineeksi.

Rohkaistu ja aloita
Uuden aloittamisen koettiin onnistuvan, kun ruvetaan vaan tekemään tulevista yllätyksistä huolimatta, koska muuten ei opi. Monesti turhaan pelätään epävarmuuden tunnetta. Kun työyhteisössä olisi yhteneväisiä,monipuolisia työtapoja, tasalaatuisuus vakiintuisi ja oppilaiden osaaminen kehittyisi huomioiden yksilölliset oppimispolut.
Tulevaisuuden taidot ”hanskassa” madaltaa kynnystä.
– Kun näkee, mitä tapahtuu, innostuu. Ota kollega kaveriksi ja aloita rohkeasti.

Jouluterveisin Elisa, yläkoulujen tvt-mentori

OneNote muistikirja

 

Jaa tämä:

Leave A Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *