Monthly Archives: helmikuu 2016

Annen alkuvuosi

On mukava huomata, että edellisellä mentorointikierroksella harjoitellut taidot ovat tulleet osaksi koulun arkea. Kalevan koulun alaluokan seinällä huomasin ilokseni miellekartat (Popplet) ja upeat valokuvat veden olomuodoista. Opettajat kertoivat hyödyntävänsä ahkerasti sekä kuvaamista että miellekarttojen tekemistä monella tavalla. Harjaantumisopetuksessa opetusmateriaalia valmistetaan paljon itse. Harjoittelimme yhdessä opettajan ja avustajien kanssa kuvakollaasien tekemistä (Pixlr). Harjoittelimme kuvien siirtämistä iPadilta

Read More

Jaa tämä:

Riikan blogi – valoa kohti

Näin yhdessä päiväkodissa julisteen, jossa luki: ”Voit viedä hevosen lähteelle, muttet pakottaa sitä juomaan.” Minusta tätä sanontaa voi aika hyvin soveltaa tvt-mentoreiden ja ryhmän opettajien yhteistyöhön. Mentori tuo mukanaan ideoita ja ajatuksia, miten tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan pedagogisesti käyttää ja hyödyntää, mutta se miten ideat lähtevät elämään ja jalostumaan arkipäivän toimintaan jää opettajan omalle vastuulle.

Read More

Jaa tämä:

Ollin blogi – alkuvuosi 2016

Hei, Kaikki ei aina mene mentoreillakaan kohdalleen tai edes kohtuudella. Eräässä kaupungin nelosluokassa oli otettu O365–tunnukset käyttöön jo edellisellä kerralla. Mentori oli suunnitellut mielestään erinomaisen päivän liittyen fysiikkaan (putkirakenne, kolmiorakenne, kalteva taso, vipu jne.)  Oppilaiden tehtävänä olisi etsiä koulusta kyseisiä rakenteita, ottaa niistä kuvia ja laatia näistä lopulta PowerPoint–esitys. Yksi luokan 18 oppilaasta muisti omat

Read More

Jaa tämä:

Emmin kuulumisia

Edellisestä blogivuorosta on kulunut pari kuukautta. Paljon on tapahtunut myös kentällä tänä aikana. Tässä postauksessa otan esille asioita, jotka ovat nousseet esiin hankkeen aikana. Esikouluopet ovat innostuneet tablettien tuomista mahdollisuuksista. Useat päiväkodit ovat lisäämässä laitteistokantaa niin lasten kuin opettajien osalta. Erityisesti opettajien henkilökohtaisten laitteiden hankinta on ollut nyt tapetilla. Lähinnä pohdintaa on ollut siitä, onko

Read More

Jaa tämä: