Hyvät käytänteet jakoon

Lumisena lauantaiaamuna Kainuun ammattiopiston Kajaanin ja Vuokatin henkilöstö kokoontui Opintielle Vimpelinlaaksoon. Henkilöstöpäivän teemana oli hyvien käytänteiden jakaminen, oppiminen ja pedagogiset ratkaisut KAO:ssa. Työpajoissa oli mahdollisuus tutustua eri koulutusalojen hyviin käytänteisiin.

Työpaja 1. Virtual Auto

Tekniikan ja liikenteen työpajassa Virtual Auto -hanke

Tekniikan ja liikenteen -osaamisala esitteli Virtual Auto -hankkeen, jossa rakennetaan  mobiilikäyttöinen oppimisympäristö ajoneuvoasentajan opintoihin. Virtuaalinen 3D- ympäristö sisältää mm. erilaisia harjoitustehtäviä, oppimispelejä ja tulevaisuudessa virtuaalilasit ohjaavat ja mahdollistavat työskentelyn  ”lasien takaa.”

Hyvinvointialan Oikopolku työuralle-hankkeen hyvät käytänteet painotti tiedon jakamista, keskustelua ja ideointia.

Hyvinvointialan työpajassa näkökulmia oppimiseen työelämälähtöisesti ja -läheisesti

Hyvinvointialan työpajassa näkökulmia oppimiseen työelämälähtöisesti ja -läheisesti

Tiimiopettajuudessa opintojen aihekokonaisuudet jaetaan useamman opettajan kesken, jolloin yhteistyö mahdollistaa ilmiöpohjaisen oppimisen. Yhteisopettajuus mahdollistaa kahden, jopa kolmen opettajan asiantuntemuksen samanaikaisesti. Samoin kielten opettaja voi olla englannin kielinen hoitotyön asiakas. Oppimisen toteuttaminen työelämälähtöisesti – ja läheisesti toteutuu koulun ja työelämän kanssa vuorotellen jo valmistavan koulutuksen aikana. Vastaavasti työssäoppimisjaksojen aikana voi koululla olla syventäviä ”teoriapäiviä”, jotka yhdistyvät näin jo työelämässä saadun oppimiskokemuksen kautta välittömästi käytännön työtehtäviin.

Matkailu- ja ravitsemisalan yritysyhteistyö

Matkailu- ja ravitsemisalan yritysyhteistyö

Matkailu- ravitsemis- ja talousalan työpaja esitteli pitkään jatkunutta yritysyhteistyötä monien alan toimijoiden kesken niin Kajaanissa kuin Sotkamossakin ja eri verkostoissa ympäri Kainuuta. Monipuolinen toiminta tuli näkyväksi kaikilla aisteilla koettuna.Tutuksi tuli myös eKokki, joka on erityisesti toisen asteen opetussuunnitelmaperusteiseen kokinkoulutukseen suunniteltu mobiili oppimisalusta ja tietopankki. Tulevaisuuden helmistä voit lukea lisää ”Uusi Kisälli” -blogista.

Yhteiset tutkinnon osat sisältyvät jokaiseen toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkintoon, jotka ovat arvioitavia opintoja ja vaikuttavat näin jatko-opintokelpoisuuteen.
Yto-opetuksen hyvissä käytänteissä opittiin äidinkieltä ja vieraina kielinä ruotsia ja englantia KAHOOT -tietovisailuna.

Jumppaamalla työhyvinvointia

Jumppaamalla työhyvinvointia

Uusissa opetussuunnitelmissa liikunta- ja terveystieto on muuttanut nimensä työkyvyn ylläpitämiseksi.  Henkilöstöpäivässä osallistujat henkilökohtaistettiin ja työpaja tarjosi vinkkejä meidän jokaisen oman työkyvyn ylläpitämiseksi.

 

 

 

 

YritysAmiksen tiimiympyrä

YritysAmiksen tiimiympyrä

YritysAmiksen tiimiympyrässä keskusteltiin tietenkin Amisyrittäjyydestä. Mitä  NY-toiminta on ja miten sitä voi ideoida omille koulutusaloille, jossa auttaa  Amisyrityksen perustamisen ABC. Lisäksi osallistujat pohtivat, voisiko minustakin tulla tiimiopettaja ja mitä olisi opettajuuden muutos. Toiminnan periaatteet = Puuttuvan osaamisen metsästys, Yrittäjämäinen asenne, Tiimitaidot, Yritysmäinen toimintaperiaate ja NY -> oman yrittäjyyden kokeminen.

OneNote-muistikirja

OneNote-muistikirja

0365 opetuksessa ja sisäisessä viestinnässä -työpaja avasi Office365-työkaluja. KAOn uusi intra on rakentumassa SharePointiin ja kehitysideat ovat tervetulleita. Peda edellä lähdettiin tutustumaan OneNote-muistikirjaan. Työpaja esitteli kolme erilaista esimerkkiä siitä, minkälaisia pedagogisia ratkaisuja sovelluksen sisältökirjasto ja yhteistyötila mahdollistavat.
Muistikirjat oli rakennettu erityistä tukea tarvitsevan oppilaan työkaluksi, sähköalan tieto- ja viestintätekniikan sekä matkailualan majoituspalvelujen opintoihin. Lisäksi iPad avasi QR-koodit.
qrkoodi
Työpajojen anti, yhdessä tekeminen ja oleminen virittivät iloista pörinää ja hyvää tunnelmaa. Kun valtakunnan virallinen aika osoitti henkilöstöpäivän päättyneen klo 14.45, naulakoissa odotti edelleen 240 takkia noutajaansa…..
Henkilöstöpäivä oli onnistunut, jopa sanottuna ”paras ikinä!”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *