Hyvät käytänteet jakoon

Lumisena lauantaiaamuna Kainuun ammattiopiston Kajaanin ja Vuokatin henkilöstö kokoontui Opintielle Vimpelinlaaksoon. Henkilöstöpäivän teemana oli hyvien käytänteiden jakaminen, oppiminen ja pedagogiset ratkaisut KAO:ssa. Työpajoissa oli mahdollisuus tutustua eri koulutusalojen hyviin käytänteisiin.

Työpaja 1. Virtual Auto

Tekniikan ja liikenteen työpajassa Virtual Auto -hanke

Tekniikan ja liikenteen -osaamisala esitteli Virtual Auto -hankkeen, jossa rakennetaan  mobiilikäyttöinen oppimisympäristö ajoneuvoasentajan opintoihin. Virtuaalinen 3D- ympäristö sisältää mm. erilaisia harjoitustehtäviä, oppimispelejä ja tulevaisuudessa virtuaalilasit ohjaavat ja mahdollistavat työskentelyn  ”lasien takaa.”

Hyvinvointialan Oikopolku työuralle-hankkeen hyvät käytänteet painotti tiedon jakamista, keskustelua ja ideointia.

Hyvinvointialan työpajassa näkökulmia oppimiseen työelämälähtöisesti ja -läheisesti

Hyvinvointialan työpajassa näkökulmia oppimiseen työelämälähtöisesti ja -läheisesti

Tiimiopettajuudessa opintojen aihekokonaisuudet jaetaan useamman opettajan kesken, jolloin yhteistyö mahdollistaa ilmiöpohjaisen oppimisen. Yhteisopettajuus mahdollistaa kahden, jopa kolmen opettajan asiantuntemuksen samanaikaisesti. Samoin kielten opettaja voi olla englannin kielinen hoitotyön asiakas. Oppimisen toteuttaminen työelämälähtöisesti – ja läheisesti toteutuu koulun ja työelämän kanssa vuorotellen jo valmistavan koulutuksen aikana. Vastaavasti työssäoppimisjaksojen aikana voi koululla olla syventäviä ”teoriapäiviä”, jotka yhdistyvät näin jo työelämässä saadun oppimiskokemuksen kautta välittömästi käytännön työtehtäviin.

Matkailu- ja ravitsemisalan yritysyhteistyö

Matkailu- ja ravitsemisalan yritysyhteistyö

Matkailu- ravitsemis- ja talousalan työpaja esitteli pitkään jatkunutta yritysyhteistyötä monien alan toimijoiden kesken niin Kajaanissa kuin Sotkamossakin ja eri verkostoissa ympäri Kainuuta. Monipuolinen toiminta tuli näkyväksi kaikilla aisteilla koettuna.Tutuksi tuli myös eKokki, joka on erityisesti toisen asteen opetussuunnitelmaperusteiseen kokinkoulutukseen suunniteltu mobiili oppimisalusta ja tietopankki. Tulevaisuuden helmistä voit lukea lisää ”Uusi Kisälli” -blogista.

Yhteiset tutkinnon osat sisältyvät jokaiseen toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkintoon, jotka ovat arvioitavia opintoja ja vaikuttavat näin jatko-opintokelpoisuuteen.
Yto-opetuksen hyvissä käytänteissä opittiin äidinkieltä ja vieraina kielinä ruotsia ja englantia KAHOOT -tietovisailuna.

Jumppaamalla työhyvinvointia

Jumppaamalla työhyvinvointia

Uusissa opetussuunnitelmissa liikunta- ja terveystieto on muuttanut nimensä työkyvyn ylläpitämiseksi.  Henkilöstöpäivässä osallistujat henkilökohtaistettiin ja työpaja tarjosi vinkkejä meidän jokaisen oman työkyvyn ylläpitämiseksi.

 

 

 

 

YritysAmiksen tiimiympyrä

YritysAmiksen tiimiympyrä

YritysAmiksen tiimiympyrässä keskusteltiin tietenkin Amisyrittäjyydestä. Mitä  NY-toiminta on ja miten sitä voi ideoida omille koulutusaloille, jossa auttaa  Amisyrityksen perustamisen ABC. Lisäksi osallistujat pohtivat, voisiko minustakin tulla tiimiopettaja ja mitä olisi opettajuuden muutos. Toiminnan periaatteet = Puuttuvan osaamisen metsästys, Yrittäjämäinen asenne, Tiimitaidot, Yritysmäinen toimintaperiaate ja NY -> oman yrittäjyyden kokeminen.

OneNote-muistikirja

OneNote-muistikirja

0365 opetuksessa ja sisäisessä viestinnässä -työpaja avasi Office365-työkaluja. KAOn uusi intra on rakentumassa SharePointiin ja kehitysideat ovat tervetulleita. Peda edellä lähdettiin tutustumaan OneNote-muistikirjaan. Työpaja esitteli kolme erilaista esimerkkiä siitä, minkälaisia pedagogisia ratkaisuja sovelluksen sisältökirjasto ja yhteistyötila mahdollistavat.
Muistikirjat oli rakennettu erityistä tukea tarvitsevan oppilaan työkaluksi, sähköalan tieto- ja viestintätekniikan sekä matkailualan majoituspalvelujen opintoihin. Lisäksi iPad avasi QR-koodit.
qrkoodi
Työpajojen anti, yhdessä tekeminen ja oleminen virittivät iloista pörinää ja hyvää tunnelmaa. Kun valtakunnan virallinen aika osoitti henkilöstöpäivän päättyneen klo 14.45, naulakoissa odotti edelleen 240 takkia noutajaansa…..
Henkilöstöpäivä oli onnistunut, jopa sanottuna ”paras ikinä!”

Logistiikan tutkintotilaisuudet aidossa oppimisympäristössä

St Petersburg 29.9.-2.10.2016
Linja-autossa oli tunnelmaa, kun KAOn linja-auto hurautti syksyiseen Pietariin. Opiskelijat Aki Keränen ja Sampo Karppinen suorittivat kaksi tutkintotilaisuutta logistiikan perustutkinnon, ulkomaankuljetukset -tutkinnon osasta, jotka olivat tilausajoliikenteen ja ulkomaanliikenteen kuljetukset.

Pietarin matka, logistiikan perustutkinnon osana ulkomaankuljetukset, oli todella vaativa ja haastava tilaisuus. Kokonaisuus oli laaja ja monipuolinen jo ammattitaitovaatimustenkin suhteen. Se asetti vaativat rajat tutkinnon suorittajille ja samalla myös arvioijille. Opiskelijoilla oli aikaa perehtyä matkan valmisteluihin ja ottaa asioista selvää pari kuukautta ennen matkan toteutumista. Opiskelijat selvittivät muun muassa rajamuodollisuudet sekä tarkistivat kaikki linja-auton asiapaperit, aina piirturin todistusta myöten. Matkaa kertyi ensimmäisenä päivänä yhteensä 649km ja se sisälsi myös rajamuodollisuudet ja Pietarin keskustan läpi ajamisen, jotka menivät loppujen lopuksi nopeasti.

katukuvaa-akiOpastetulla kiertoajelulla Pietarinhoviin kuljettajana toiminut Aki kuvaili päivää seuraavasti: Perjantaiaamuna klo.10.00 lähtö viiden tunnin hienolle retkelle Pietarinhoviin. Suunnistusta helpotti kaksi paikallista opasta, suuri kiitos heille. Tulimme takaisin hotellille hyvin sujuneen päivän päätteeksi. Bussin parkkipaikan löytäminen kesti jonkin aikaa, onneksi hotellin eteen tuli hieman haasteellinen taskuparkki tila, no oli kaksi hyvää merkin antajaa ja bussi saatiin sievästi parkkiin. Mielestäni Pietari on vaativin näyttötutkinto kohde Suomen naapurimaista, siellä ajaminen vaatii ennakointia, tarkkaavaisuutta, rohkeuttakin.”

kehatiella-sampoVastaavasti opastetulla kiertoajelulla keskustassa ajovuorossa oli Sampo. Hän kuvailikin kiertoajelua ja ajamista Venäjällä näin: ”Omasta mielestäni tilausajo Pietariin meni varsin mallikkaasti. Toki kiertoajelulle keskustaan lähtö jännitti aikatavalla näin kokematonta kuljettajaa, mutta ongelmia ei suuremmin itse ajon aikana ilmennyt. Venäjän ajokulttuuri on Suomeen verrattuna aika mielenkiintoinen (esimerkiksi kaistanvaihtojen ja ryhmittymisen osalta) ja se vaati hienoista sopeutumiskykyä, mutta kyllä siellä isoa autoa kunnioitetaan. Maantiellä ajo sujui jouhevasti paria kaistapäätä lukuun ottamatta. Kaiken kaikkiaan Pietarin matkasta jäi todella hyvä muisto. Mikäli tilaisuus joskus tarjoutuu vastaavaan matkaan, niin olen valmis lähtemään uudestaan”.

Matka meni hyvin, niin varsinaisena tilausajona, kuin tutkintotilaisuutena ja uskon, että siitä jäi positiiviset kokemukset matkan kaikille osapuolille. Sampolle ja Akille tämä oli todella hyvä kokemus ja tällaisella tutkintotilaisuuden näytöllä on mahdollisuudet vaikka millaisiin linja-auton kuljettajan tehtäviin.

Kai Ollila, koulutuspäällikkö, Kainuun ammattiopisto
Artikkeli on kokonaisuudessaan luettavissa Kuljetus ja logistiikka -lehdessä, 5/2016.