Jukka mentorin joulu- ja tammikuu

Kätönlahden koulun toinen kierros jatkui. Opettajat ja oppilaat olivat tulleet jo tutuiksi ja oli helppoa jatkaa työtä koululla.

Pääosan ajasta käytimme O365-tunnusten käyttöönottoon 3. luokasta ylöspäin. Käyttöönotto sujui pääosin ilman pahempia ongelmia. Oli mukava huomata, miten nopeasti oppilaat omaksuivat O365:n käyttölogiikan. Sähköpostin, Wordin ja PowerPointin käyttö sujui jouhevasti jo pienen harjoittelun jälkeen. Tiedostot olivat tallessa ja löydettävissä OneDrivessä.  Lähes joka luokasta tuli seuraavana päivänä oppilas kertomaan kokeilleensa ohjelmistoa kotonaankin. Useat luokat ovat ottaneet O365:n lähes päivittäiseen käyttöön niin tietokoneilla kuin iPadeilläkin.

Käsityön opettajat ovat ottaneet osittain O365:n käyttöön portfolion tekemiseen.

E 3-4-luokka innostui elokuvien tekemistä. Oppilaat kirjoittivat tarinan paperille ja piirsivät sitten kohtaukset elokuviin. Harjoittelun jälkeen kohtaukset videoitiin iPadillä ja koostettiin elokuvaksi iMoviella. Oppilaat ja opettaja avustajineen tekivät todella hienoa työtä. Luokalla olikin elokuvailta, johon kutsuttiin vanhemmat paikalle katsomaan oppilaiden töitä.

160125_Jukka_3

Shadow Puppet esityksiä teimme usean eri luokka-asteen luokkien kanssa. Aiheet vaihtelivat itsensä esittelemisestä kokonaisiin näytelmiin.

Koodausta harjoittelimme ensin paperille ohjaten Jukka-robottia aarteen luo ja sen jälkeen Bee-Bot- ja The Foos– sovelluksilla. Code.org-sivusto oli myös käytössä.

160125_Jukka_2

Padlet-seinä otettiin muutaman luokan kanssa käyttöön.

Tammikuussa oli Jormuan koulun vuoro. Jormua on kolmeopettajainen kyläkoulu, jossa on yhdysluokat. Koulussa on oppilaskäytössä n. 10 tietokonetta. Tabletteja ei ole laisinkaan. Internetyhteys on myös todella hidas.

3.-6. luokilla pääasia oli ottaa O365-tunnukset käyttöön. Hienoisten vaikeuksien kautta kaikki oppilaat saivat tunnuksensa ja ohjelmiston käyttöä harjoiteltiin innokkaasti tehden töitä niin Suomen maantieteellisistä alueista kuin Egyptistäkin. Välillä työskenneltiin pareittain samalla koneella ja välillä työ jaettiin niin, että molemmat oppilaat tekivat samaa työtä eri koneilla tai iPadillä yhtä aikaa.

1.-2. luokkalaisten kanssa harjoittelimme iPadin käyttöä ja teimme animaatioita ja esityksiä. Animaatioon käytimme Stop Motion– ohjelmaa ja esityksiin Shadow Puppet edua. Koodasimme myös ensin paperille ja sitten käyttäen Bee-Bot ja the Foos– sovelluksia.

160125_Jukka_1

Jormuassa varsinkin onlinena tapahtuvaa O365-työskentelyä haittasi hidas yhteys. Odottelua ja latailua tuli välillä paljonkin. Opettajat ja oppilaat olivat varsin innostuneita viikon aikana. Tämä oli mukava taas kerran huomata. Intoa uuden oppimiseen löytyi molemmilta roppakaupalla.

 

Pähkäilyä:

Puoli vuotta mentorointia on nyt takana. Mielessä on, että koulut ja oppilaat ovat ottaneet mentoroinnin vastaan innostuneina ja ovat  kokeneet toimintamme hyödylliseksi.

Ovatko opettajat saaneet, mitä toivoivat mentoritoiminnalta ?

Mielestäni pääosin kyllä, mutta osa opettajista ehkä kokee vielä toiminnan irralliseksi ja osittain vaikeaksi jatkaa mentorin poistuttua koululta. Tähän osasyynä on mentorin mukanaan kuljettamat tabletit, jotka eivät ole enää opettajien käytössä. Osasyynä on varmasti myös yhteissuunnitteluun käytetty aika. Yhteissuunnitteluun opettajien kanssa on  jäänyt vain vähän aikaa. Yleensä keskustelu ja suunnittelu on tapahtunut välituntien aikana, usein kiireessä. Parempia tuloksia saataisiin varmaan aikaan yhteissuunnitteluajan kasvaessa.

Jukka

Jaa tämä:

Leave A Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *