Ollin blogi – syksy

Isänpäivä 8.11.2015

Ollin blogi

Edellisen kirjoitukseni jälkeen jatkoin vielä kaksi viikkoa Lehtikankaan koululla. Viitosluokkalaisten kanssa jatkoimme historian opiskeluja perehtymällä Egyptiin. Oppilaat tekivät pareittain omista aiheistaan Google Slides-esityksiä. Jokainen pari tiivisti omasta aiheestaan olennaisimmat asiat luokkien yhteiselle Padlet-seinälle, jonka löysi skannaamalla qr-koodin. Päivän lopuksi kisailtiin Egypti-aiheisia tietokilpailuja Kahootilla.

151109_Olli_1-4

Lehtikankaan nelosluokilla on pilottihankkeena samanaikaisopettajuus, toiminnallisuus ja oppilaiden osallistaminen. Aiheena heillä oli kaupassa käyminen ja siihen liittyvät asiat. Toinen pilottiluokka suunnitteli aihettaan Lucidchart –ajatuskarttasovelluksella. Tämän jälkeen kuvattiin kohtaukset vihertaustaa vasten. Kuvaukset yhdistettiin aiemmin kaupassa kuvattuihin videoihin ja kuviin Green Screen –sovelluksella. Oppilaat laativat kysymyksiä opasvideoista Google Forms –sovelluksella. Seuraavalla viikolla kokonaisuus huipentui pajapäivään, jossa toinen luokka oli valmistanut luokkaansa kaupan.

151109_Olli_5-6

Lehtikankaan koululla on myös pilottihankkeena kahdessa EHA-luokassa iPad opetuksessa. Tutustuimme oppilaiden kanssa laitteisiin ja muutamiin sovelluksiin. Näistä laitteista on oppilaille vielä paljon hyötyä.

151109_Olli_7-8

Lokakuun alussa siirryin toiseen Pietari Brahen yksikköön Soidinsuon koululle. Syksy teki myrskyisästi tuloaan ja suunnittelemamme yllin viedoprojektit ulkona saatiin unohtaa. Ykkösluokkalaisten kanssa kertailimme jo heidän opiskelemiaan kirjaimia, teimme iMovie -videoita ja harjoittelimme kirjaimia MollaABC-sovelluksella. Kakkosluokkalaisten kanssa kävimme kaikki aakkoset läpi ja teimme iMovie –elokuvia eri kirjaimilla alkavilla asioilla tai esineillä.

151109_Olli_9-11
Kummiluokat, joissa opiskelee kakkosia ja kutosia tekivät yhdessä hienon projektin koulun säännöistä ja käytännöistä. Suunnittelu alkoi Poppletilla ja muutamassa tunnissa valmistuivat hienot videot. Yhteistyö eri-ikäisten oppilaiden välillä sujui erinomaisesti. Toinen kuutosluokka teki samankaltaiset videot koulun virallisista järjestyssäännöistä. Videot jäävät koulun käyttöön.

151109_Olli_12-13
Kolmosilla oli äidinkielessä aiheena vuoropuhelu. Oppilaat keksivät vuorosanoja iPadin Poppletilla. Tämän jälkeen he kirjoittivat vuoropuhelut puhtaaksi Wordilla. Toisen luokan oppilaat ehtivät vielä kuvata vuoropuhelut iMoviella.

151109_Olli_14-15

Viitosten kanssa pidimme ohjelmointipäivän. Ensimmäisellä tunnilla aloitimme iPadin ohjelmointisovelluksilla BeeBotilla, Tynkerillä ja ScratchJr:lla. Kokeilimme myös, millaisia käskyjä tai komentoja tulee antaa oppilaalle, jolta on silmät peitettynä. Oppilaiden tuli ohjelmoida pari kulkemaan tiettyyn paikkaan tai piirtämään jokin kuvio pelkästään parin ohjeiden avulla. Viimeisellä tunnilla oppilaat koodasivat jo pelejä Code.org –sivustossa.

151109_Olli_16-19

Toinen viitosluokka valitsi aiheekseen paikallishistorian. Lähteenä käytettiin internetin lisäksi Reijo Heikkisen maanmainiota Tarinoita Tervamailta kirjaa. Oppilaat suunnittelivat, kuvasivat ja editoivat uutislähetykset omista aiheistaan.

151109_Olli_20-22
Neljäsluokkalaiset perehtyivät päivän kokonaisuuksissaan vihanneksiin. Jokainen pari toi oman vihanneksen kouluun. He etsivät ensin tietoa vihanneksestaan, sen jälkeen laativat tietotekstin aiheestaan. Oppilaat kuvasivat ja editoivat videot, jossa kertoivat tietotekstit, käsittelivät, pesivät, pilkkoivat ja lopulta maistoivat vihanneksiaan. Ilmiöpohjaista opiskelua viimeisen päälle!

151109_Olli_23-26

Kuutosluokan kanssa opiskeltiin renessanssia. Valitettavasti Soidinsuolla ei ole vielä käytössä O365-tilit, mutta tallensimme PowerPoint-esitykset koulun omaan verkkoon. Kokosimme aiheesta yhteisen Padlet-seinän, jonne pääsi qr-koodin kautta. Aiheista kuvattiin myös uutislähetykset ja päivän päätteeksi kisailtiin renessanssiaiheisessa tietokilpailussa Kahootilla.

151109_Olli_27-29

Viimeisenä Soidinsuon lähivalmennuspäivänä suunnittelimme kolmosten kanssa mainoksia. Tehtävänanto löytyi suoraan oppikirjasta. iMovie ja videointi soveltui tähänkin aiheeseen erinomaisesti. Oppilaat opiskelivat aiheen lisäksi myös ryhmätyötaitoja.

151109_Olli_30-31
Soidinsuon koululla ei siis O365 -tunnukset ole käytössä. Toivottavasti saamme tunnukset käyttöön seuraavalle lähivalmennusjaksolle. Koululla vallitsi innostunut ilmapiiri uusiin opiskeluvälineisiin ja opettajat toivoivatkin niitä myös jokapäiväiseen käyttöönsä.

 
Ensimmäinen kierros oli tässä vaiheessa täynnä ja oli aika aloittaa toinen kierros. Se aloitettiin Vuolijoella. 1-2-luokan oppilaiden kanssa siirrettiin Aapisen ja lukukirjan vuoropuheluita digitaaliseen muotoon. Tähän tehtävään PuppetPals soveltui erinomaisesti.

151109_Olli_32

Vuolijoen 5-6-luokilla on pilotti, jossa aiheena on osallistava opetus ja oppimateriaalin tuottaminen. Oppilaat tekivät sienistä PowerPoint-esitykset, jotka tallennettiin O365-tilille. Oppilaat etsivät itsenäisesti tietoa, ja oli helppo huomata heidän hallitsevan työtavan jo mainiosti.

151109_Olli_33-34

Tämän jälkeen oli edessä paluu Lohtajalle, jossa keskityttiin itsenäiseen tiedonhankintaan. Kolmasluokkalaisilla oli aiheena vesi. O365-tunnusten käyttöönotto olisi tarkoitus aloittaa Lohtajalla tulevalla viikolla.

151109_Olli_35-37

Ensimmäisen lähivalmennuskierroksen jälkeen kasasimme mainion TVT-mentoritiimin kesken ajatuksia työstämme tähän mennessä. Yhteissuunnitteluaikojen löytyminen luokanopettajien kanssa on osoittautunut vaikeaksi, tästä syystä suunnittelu on jäänyt usein täysin mentoreiden vastuulle. Osittain tästä syystä työ on osoittautunut paljon ennakoitua rankemmaksi. Palaute opettajilta on ollut erinomaista ja tämä yhdessä innostuneen luokkailmapiirin kanssa kannustaa ainakin allekirjoittanutta mentoria jaksamaan työssään.

Olli

Jaa tämä:

Leave A Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *