Opettajien yhteystiedot voit hakea Sinfowebistä
SAIRAAN- JA TERVEYDENHOITO,  Taito 2  Ketunpolku 4
Koulutuspäällikkö Jaana Kemppainen
Vastuuyliopettaja YAMK Rauni Leinonen
Opinto-ohjaaja Riitta Sievänen
Opintosihteeri (Tieto 3) Marja Haapavaara
Kv-koordinaattorit Jaana Härkönen
Harjoittelukoordinaattori Tiina Poranen
Opinnäytetyön vastuuopettaja Teija Ravelin
AKTIVITEETTIMATKAILU , Tieto 2  Ketunpolku 1
Koulutuspäällikkö Katri Takala
Liikunta ja vapaa-aika
Vastuuyliopettaja YAMK Perttu Huusko
Opinto-ohjaaja Kaisa Loikkanen
Opintosihteerit (Tieto 3) Satu Lesonen (Liikunta)
Kirsi Sievers (Sports)
Kv-koordinaattori Kari Partanen
Harjoittelukoordinaattori Anne Karhu
Kari Partanen (Sports)

Opinnäytetyön vastuuopettaja

Anne Karhu , Kirsi Huotari(Sports)
Matkailu
Vastuuyliopettaja YAMK Pasi Korhonen
Opinto-ohjaaja: Teija Vainikka
Opintosihteeri Satu Lesonen (Matkailu)
Kirsi Sievers  (Tourism)
Kv-koordinaattori: Peter Stricker
Harjoittelukoordinaattori Mika Pietarinen
Opinnäytetyön vastuuopettaja Mika Pietarinen
Simo Määttä /Thesis Research Methods
LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOT, Taito 1 Kuntokatu 5
Koulutuspäällikkö Hannele Siipola
Vastuuyliopettaja YAMK Jaana Lappalainen
Opinto-ohjaaja: Raija Jormakka
Opintosihteerit Sari Suvela,
Kirsi Sievers (International Business)
Kv-koordinaattori: Erja Karppinen
Harjoittelu-koordinaattorit Arto Huuhtanen
Sami Malm (International Business)
Opinnäytetyön vastuuopettajat: Mervi Väisänen
Simo Määttä  Tilasto-osuudet
Sami Malm (International Business)
TIETOJÄRJESTELMÄT, Taito 1 Kuntokatu 5
Koulutuspäällikkö: Kimmo Nikkanan
Tietojenkäsittely
Opinto-ohjaaja Jari Kurtelius
Opintosihteeri Sari Suvela
KV-koordinaattori Deepak KC
Harjoittelukoordinaattori Esa Niiranen
Opinnäytetyön vastuuopettaja Arto Karjalainen
Tieto- ja viestintätekniikka
Vastuuyliopettaja YAMK Jari Kurtelius, Pentti Romppanen
Opinto-ohjaaja: Jari Kurtelius
Opintosihteeri Marita Karjalainen
KV-koordinaattori Deepak KC
Harjoittelukoordinaattori Eero Soininen
Opinnäytetyön vastuuopettajat Risto Airaksinen
KONE- JA KAIVOSTEKNIIKKA, Taito1 Kuntokatu 5
Koulutuspäällikkö: Jari Kähkönen
Opinto-ohjaaja: Jari Kurtelius
Opintosihteeri Marita Karjalainen
KV-koordinaattori Sanna Leinonen
Harjoittelukoordinaattori Eero Soininen
Opinnäytetyön vastuuopettajat Jari Kurtelius (Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka)
Sanna Leinonen (Konetekniikka)