Pakollisille opintojaksoille sinun ei tarvitse ilmoittautua, vaan opintotoimisto huolehtii opintojaksojen siirrosta ASIOon.
Vapaasti valittaville opintojaksoille sinun tulee aina ilmoittautua itse Asion kautta.
Ilmoittautumiskäytänteet Asion kautta pääpirteittäin:
  1. Ilmoittaudu ensin läsnäolevaksi opiskelijaksi. Läsnä-/poissaolevaksi ilmoittautuminen päättyy syyslukukaudella 8.9.2017 ja kevätlukukaudella 14.1.2018
  2. Vapaasti valittavia opintoja voi valita joka kevätlukukausi. Valinta-/ilmoittautumiskierroksia on kaksi, koska tarjottavista opintojaksoista toteutetaan ne, joihin on riittävästi ilmoittautuneita. Toisella valintakierroksella voi tehdä täydentäviä valintoja toteutuvien opintojaksojen tarjonnasta.
  3. Kieliopintoihin voi ilmoittautua vielä syyslukukauden alkaessa. Kieltenopettajat tiedottavat asiasta tarkemmin lukuvuoden alussa. Ilmoittautuminen tapahtuu suoraan opettajalle.
Opintojen ajoitusta voit suunnitella Moodlen ”Opintopolkuni KAMK:ssa” – ohjelman kautta.