Opintopolkusi KAMKissa

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
Jokaisella opiskelijalla on henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) joka pohjautuu opetussuunnitelmaan ja sinun  itsesi tekemiin valintoihin ja päätöksiin.

Sinun HOPSisi voi sisältää :

  • oppimiselle asettamiasi tavoitteita ja opintojen ajoituksen suunnittelua
  • osaamisesi ja ammatillisen kehittymisesi arviointia suhteessa yhteisiin ja koulutuskohtaisiin työelämävalmiuksiin eli kompetensseihin (kts. kompetenssit internetistä Opiskelijalle > Opetustarjonta)
  • mahdollisten aikaisempien ja muualla suorittamiesi opintojen hyväksilukuja sekä muulla tavalla hankkimasi osaamisen tunnistamista ja tunnustamista
  • päätöksen, miten syvennät osaamistasi
  • mitä vapaasti valittavia opintoja valitset ja miksi
  • mihin lähdet harjoittelemaan; miksi valitset ko. harjoittelupaikan
  • mikä on opinnäytetyösi aihe ja pohdintoja aiheen valinnasta
  • suunnitelmasi kansainvälisten valmiuksiesi kehittämiseksi (vaihto-opiskelu, harjoittelu ulkomailla, kieliopinnot jne.)
  • projekteihin osallistumisen ja työelämään siirtymisen suunnittelua

Opettajatuutoriltasi saat tarkemmat ohjeet HOPS:n laadinnasta ja hän opastaa sinua myös  Moodle – oppimisalustan ”Opintopolkuni KAMK:ssa ” –opintojakson käyttöön.

Lisätietoja harjoittelusta, vaihto-opiskelusta ja opinnäytetyön laatimisesta saat vastuuopettajien, kv-toimiston ja opintotoimiston järjestämissä infoissa sekä internet- ja intranet –sivuilta.

HOPSin ohella voit laatia myös portfolion kuvaamaan oman asiantuntijuutesi kehittymistä. Laatimisohjeita löytyy internetin Oppimisen työkalupakista kohdasta Opiskelijalle > Opintojen suorittaminen.

Muista kuitenkin, että  vaikka itse olet vastuussa HOPSin laatimisesta, sinulla on apuna opettajatuutorisi joka käy kanssasi vuosittaiset tulo- ja kehityskeskustelut. Noissa keskusteluissa käytte yhdessä läpi sinun ajatuksiasi tulevaisuudesta.