Millaisella asenteella me täällä työskentelemme?

Ammattikorkeakoulussa opiskellaan työelämää varten sekä tehdään opetus- ja muuta työtä opiskelijoiden hyväksi. Kaikessa päivittäisessä toiminnassa pyrimme noudattamaan hyviä työelämän tapoja ja huomioimaan monikulttuurinen yhteisömme. Jokaisella yhteisön jäsenellä on velvollisuus ottaa vastuu omasta toiminnastaan ja huomioida muut yhteisön jäsenet.

Sujuva sekä miellyttävä toiminta ja ympäristö edellyttävät, että

 • olemme palvelualttiita ja ystävällisiä toisiamme kohtaan
 • arvostamme omaa ja toistemme työtä sekä työrauhaa
 • olemme täsmällisesti paikalla, suljemme matkapuhelimet oppituntien ajaksi ja hoidamme yksi-tyisasiat muuna aikana
 • oppitunneilla noudatamme opettajien antamia ohjeita
 • ilmoitamme mahdollisuuksien mukaan, mikäli emme pysty osallistumaan opiskeluun tai työhön
 • kiinnitämme huomiota tapaamme puhua ja käytämme asianmukaista kieltä
 • tervehdimme toisiamme niin oppilaitoksessa kuin sen ulkopuolella
 • ruokailemme vain niille varatuissa tiloissa
 • jätämme ulkovaatteet niille varattuihin tiloihin
 • huolehdimme hyvin käyttöömme annetuista laitteista ja materiaaleista
 • huolehdimme tilojen ja ympäristön siisteydestä.

Hyvään työyhteisöön kuuluu myös se, että annamme tarvittaessa palautetta, pyrimme kehittämään toimintaa sekä käytämme tarjottuja palveluja. Mikäli koet vaikeuksia opinnoissasi tai tarvitset muuta apua, niin älä epäröi ottaa yhteyttä esim. opinto-ohjaajaan, kuraattoriin, opintopsykologiin tai opettajatuutoriin. Myös Vitalin palveluja kannattaa hyödyntää.

Ammattikorkeakoulun sisäisessä viestinnässä käytetään laajasti sähköpostia. Huomioi sähköpostiviestinnässä mm. seuraavaa:

 •  lähettäjän tunnistetiedot viestiin (nimi ja ryhmätunnus)
 •  esitä asiasi selkeästi, mm. opintojakson nimi
 •  käytä selkeää ja asiallista kieltä sekä kokonaisia lauseita
 •  huomaa, että n. 2000 opiskelijan yhteisössä henkilökunnalla ei ole mahdollisuutta vastata kaikkiin viesteihin välittömästi, vaan vastaamiselle on varattava oma aikansa
 •  pyri itse vastaamaan mahdollisimman pikaisesti saamiisi viesteihin/toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti.